La Última Ronda

La Última Ronda es tracta d’un magazine on es tractaran temes actuals, però no els que es veuen a totes les notícies. Coses una mica més ‘underground’ i amb algun element amb el qual es pugui fer broma. Per això es qualifica el programa com una mescla entre actualitat i humor.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close